Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Irena Rzeplińska.
Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

ISSN: 0066-6890 (Print) DOI: 10.7420

 
 

Nowy numer "Archiwum Kryminologii"

2019-06-03

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się pierwszy numer XLI tomu „Archiwum Kryminologii”. Wszystkie teksty są dostępne do bezpłatnego pobrania na tej stronie Archiwum Kryminologii

Przypominamy, że to pierwszy numer wydany w nowej formule naszego czasopisma, które od tego roku jest półrocznikiem.

Zmieniły się także zasady przyjmowania tekstów – obecnie są one przyjmowane w procesie ciągłym, bez ogłaszania naborów. Teksty zgłasza się przez naszą stronę internetową, po zalogowaniu do systemu.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zgłaszania tekstów. Przypominamy jednocześnie, że „Archiwum Kryminologii” uzyskało 20 punktów na liście czasopism ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej przyjmujemy na adres: wydawnictwo@inp.pan.pl lub cin@inp.pan.pl. Koszt jednego egzemplarza – 102,00 zł (brutto).

Wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019-03-29

Redakcja Archiwum Kryminologii ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Archiwum Kryminologii" uzyskało dofinansownie MNiSW w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w „Archiwum Kryminologii” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).  • er List / ICI World of Journals
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • PBN/POL-Index
  • CEJSH

MNISW
20

Index Copernicus
65.54