Archiwum Kryminologii

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr XLII/2 (2020)
Opublikowany February 2, 2021
Archiwum Kryminologii

Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.
Czasopismo "Archiwum Kryminologii", poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

Więcej o czasopiśmie Archiwum Kryminologii >>

Ogłoszenia

40 punktów na nowej liście czasopism

Pragniemy poinformować, że w opublikowanym 11 lutego br. komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych, „Archiwum Kryminologii” otrzymało 40 punktów. Niezależnie jednak od tego awansu podzielamy głosy krytyczne odnośnie do głęboko niewłaściwego sposobu powstania tej listy.


Więcej…

February 12, 2021

Nowy numer opublikowany

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że dzięki wspólnemu wysiłkowi redakcji, Autorów i Autorek oraz Recenzentek i Recenzentów i właśnie opublikowany kolejny, ciekawy numer naszego czasopisma (tom XLII, nr 2 z 2020 roku). Znajdą go Państwo na naszej stronie: http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/issue/view/148

W numerze znajdują się artykuły zwycięzców konkursu dla młodych kryminologów, którymi zostali Dušan Stanković, Valentina Pavlović Vinogradac oraz Andrzej Uhl.


Więcej…

February 12, 2021

Odszedł Profesor Teodor Szymanowski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 10 lutego br. odszedł prof. dr hab. Teodor Szymanowski. Wybitny badacz, dydaktyk i naukowiec oraz działacz społeczny.  


Więcej…

February 11, 2021

Artykuły

Witold Klaus, Justyna Włodarczyk-Madejska
5
Wstęp
PDF
Witold Klaus, Justyna Włodarczyk-Madejska
7
Introduction: Wstęp
PDF (English)
Valentina Pavlović Vinogradac
9 - 25
‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries: „Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej
https://doi.org/10.7420/AK2020J
PDF (English)
Andrzej Uhl
27 - 47
Punishing white-collar offenders. Theory and function: Karanie sprawców "w białych kołnierzykach". Teoria i funkcja
https://doi.org/10.7420/AK2020Y
PDF (English)
Dušan Stanković
49 - 65
Crime and environment. Analysis of facilities as crime risk factors in Niš, Serbia: Przestępczość i środowisko. Analiza obiektów jako czynników ryzyka przestępczości w Niszu w Serbii
https://doi.org/10.7420/AK2020W
PDF (English)
Stanisław Mordwa, Patrycja Laskowska
67 - 98
Czynniki zagrożeń przestępczością w przestrzeni miasta
https://doi.org/10.7420/AK2020R
PDF
Dominik Wzorek
99 - 132
Ocena wykorzystania wiedzy naukowej w powiatowych programach prewencyjnych województwa świętokrzyskiego. Evidence based crime prevention w praktyce
https://doi.org/10.7420/AK2020T
PDF
Łukasz Wieczorek, Zbigniew Lasocik
133 - 174
Legal and social implications of sexual services other than prostitution: Prawne i społeczne konsekwencje usług seksualnych innych niż prostytucja
https://doi.org/10.7420/AK2020U
PDF (English)
Olga Wanicka
175 - 206
Wychodzenie z wiktymizacji osób pokrzywdzonych handlem ludźmi. Analiza przypadków cudzoziemskich ofiar zidentyfikowanych w Polsce
https://doi.org/10.7420/AK2020S
PDF
Maciej Witold Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
207 - 238
Przestępczość nieletnich w USA i w Polsce na podstawie wybranych statystyk kryminalnych
https://doi.org/10.7420/AK2020B
PDF
Justyna Włodarczyk-Madejska
239 - 312
Wykonywanie środków izolacyjnych orzeczonych wobec nieletnich. Analiza wyników badania
https://doi.org/10.7420/AK2020G
PDF
Sebastian Lizińczyk
313 - 336
Characteristics of suicides committed in Polish prisons, 2015–2019: Charakterystyki samobójstw popełnianych w polskich więzieniach w latach 2015-2019
https://doi.org/10.7420/AK2020P
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery