Archiwum Kryminologii

Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.
Czasopismo "Archiwum Kryminologii", poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

Więcej o czasopiśmie Archiwum Kryminologii >>

ISSN: 0066-6890 (Print) ISSN: 2719-4280 (Online) DOI: 10.7420

 
 

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN ws. nagannych praktyk sporządzania wykazu wydawnictw naukowych

2020-10-16

Uchwała nr 9/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nagannych praktyk przy sporządzaniu wykazu wydawnictw naukowych

Nowy numer „Archiwum Kryminologii”

2020-10-16

Jest nam niezwykle miło poinformować, że właśnie ukazał się najnowszy numer „Archiwum Kryminologii”.

The second international competition for young criminologists

2020-05-18

The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce the second international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology.  • ERIH PLUS
  • DOAJ
  • Journal Master List / ICI World of Journals
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • PBN/POL-Index
  • CEJSH
  • PBP (Polska Bibliografia Prawnicza)

MNISW
20

Index Copernicus
83,53