Kontakt

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk / Institute of Legal Sciences – Polish Academy of Sciences
Redakcja Archiwum Kryminologii / Editorial Board of The Archives of Criminology
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
Polska / Poland

Zamówienia prenumeraty: wydawnictwo@inp.pan.pl lub cin@inp.pan.pl
Cena numeru 1/2019: 102 zł
Cena prenumeraty na 2019 r. (nr-y 1 i 2): 200 zł