Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się pierwszy numer XLI tomu „Archiwum Kryminologii”. Wszystkie teksty są dostępne do bezpłatnego pobrania na tej stronie Archiwum Kryminologii

Przypominamy, że to pierwszy numer wydany w nowej formule naszego czasopisma, które od tego roku jest półrocznikiem.

Zmieniły się także zasady przyjmowania tekstów – obecnie są one przyjmowane w procesie ciągłym, bez ogłaszania naborów. Teksty zgłasza się przez naszą stronę internetową, po zalogowaniu do systemu.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zgłaszania tekstów. Przypominamy jednocześnie, że „Archiwum Kryminologii” uzyskało 20 punktów na liście czasopism ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej przyjmujemy na adres: wydawnictwo@inp.pan.pl lub cin@inp.pan.pl. Koszt jednego egzemplarza – 102,00 zł (brutto).

An international competition for young criminologists from CEE countries

2019-09-23

The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce an international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology.

Call for papers to the special issue of „Archives of Criminology”

2019-07-22

It is our pleasure to announce a call for papers to the special issue of „Archives of Criminology” entitled „Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries: 30 years after socio-political transformation”.

"Archiwum Kryminologii" na liście ERIH PLUS

2019-06-03

 

Z radością informujemy, że „Archiwum Kryminologii” jako kolejne czasopismo wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN zostało indeksowane na w bazie ERIH PLUS. Zapraszamy do składania tekstów i przypominamy, że obecnie są one przyjmowane w trybie ciągłym.

Wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019-03-29

Redakcja Archiwum Kryminologii ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Archiwum Kryminologii" uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w „Archiwum Kryminologii” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).