Już teraz możecie Państwo zapoznać się z pierwszymi artykułami przyjętymi do publikacji w „Archiwum Kryminologii” w anglojęzycznym numerze tematycznym Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries 30 years after socio-political transformation, przygotowywanym pod redakcją czterech wybitnych kryminologów z Europy Środkowej (wszyscy byli prezesi European Society of Criminology pochodzący z tego region): prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego (Uniwersytet Jagielloński), prof. Miklós Lévay (Eötvös Loránd University), prof. Gorazd Meško (University of Maribor) oraz prof. Vesna Nikolić-Ristanović (University of Belgrade).

W zakładce Online First znajdziecie Państwo artykuły:

  • Yakov Gilinskiy (St Petersburg’s Juridical Institute, University of the General Prosecutor’s Office of Russia), Criminology and the criminal justice system in the Russian Federation after socio-political transformation;
  • Gabriel Oancea (Romanian Academy), Mihai Ioan Micle, The emergence of community control sanctions in the Romanian sanctioning system;
  • Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski), Transition in offences of not paying maintenance in Poland;
  • an Váně, Lukáš Dirga (University of West Bohemia  Czechia), The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism.

a także artykuły do kolejnego numeru półrocznika.

Zachęcamy to niezwykle interesującej lektury.

The second international competition for young criminologists

2020-05-18

The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce the second international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology.

Results of the international competition for young criminologists

2020-04-30

The editorial board of Archives of Criminology is pleased to announce that the first international competition for outstanding academic articles in the field of criminology by young criminologists has just ended.

„Archiwum Kryminologii” – zobacz online first

2020-04-26

Już teraz możecie Państwo zapoznać się z pierwszymi artykułami przyjętymi do publikacji w „Archiwum Kryminologii” w anglojęzycznym numerze tematycznym Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries 30 years after socio-political transformation, przygotowywanym pod redakcją czterech wybitnych kryminologów z Europy Środkowej (wszyscy byli prezesi European Society of Criminology pochodzący z tego region): prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego (Uniwersytet Jagielloński), prof. Miklós Lévay (Eötvös Loránd University), prof. Gorazd Meško (University of Maribor) oraz prof. Vesna Nikolić-Ristanović (University of Belgrade).

Zwd221.jpg

W zakładce Online First znajdziecie Państwo artykuły:

  • Yakov Gilinskiy (St Petersburg’s Juridical Institute, University of the General Prosecutor’s Office of Russia), Criminology and the criminal justice system in the Russian Federation after socio-political transformation;
  • Gabriel Oancea (Romanian Academy), Mihai Ioan Micle, The emergence of community control sanctions in the Romanian sanctioning system;
  • Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski), Transition in offences of not paying maintenance in Poland;
  • Jan Váně, Lukáš Dirga (University of West Bohemia  Czechia), The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism.

a także artykuły do kolejnego numeru półrocznika.

Zachęcamy to niezwykle interesującej lektury.

Call for papers to the special issue of the Archives of Criminology “Criminal Justice in an Age of Populism”

2020-04-22

The special issue is edited by two distinguished guest editors – Prof. John Pratt (Victoria University of Wellington, New Zealand) and Dr Magdalena Grzyb (Jagiellonian University, Poland).

Call for papers to the special issue of the Archives of Criminology “Forced labour and child exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context”

2020-03-09

The special issue is edited by three distinguished guest editors – Prof. Zbigniew Lasocik (University of Warsaw, Poland), Prof. John Winterdyk (Mount Royal University, Canada) and Ph.D. Marcel Van der Watt (University of South Africa, South Africa).

An international competition for young criminologists from CEE countries

2019-09-23

The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce an international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology.

Call for papers to the special issue of „Archives of Criminology”

2019-07-22

It is our pleasure to announce a call for papers to the special issue of „Archives of Criminology” entitled „Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries: 30 years after socio-political transformation”.

"Archiwum Kryminologii" na liście ERIH PLUS

2019-06-03

 

Z radością informujemy, że „Archiwum Kryminologii” jako kolejne czasopismo wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN zostało indeksowane na w bazie ERIH PLUS. Zapraszamy do składania tekstów i przypominamy, że obecnie są one przyjmowane w trybie ciągłym.

Wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019-03-29

Redakcja Archiwum Kryminologii ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Archiwum Kryminologii" uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w „Archiwum Kryminologii” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).