RECENZENCI

dr hab., prof. ALK Anna Błachnio-Parzych, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Janina Błachut, Uniwersytet Jagielloński
dr Barbara Błońska, Uniwersytet Warszawski
dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN
dr Teodor Bulenda
dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Nauk Prawnych PAN
dr hab. Wojciech Dadak, Uniwersytet Jagielloński
dr hab., prof. UW Beata Gruszczyńska, Uniwersytet Warszawski
dr Ewa Habzda-Siwek, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Anna Kossowska
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab., prof. INP PAN Witold Klaus, Instytut Nauk Prawnych PAN
prof. dr Helmut Kury
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Martynowicz, Edge Hill University
dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski
dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Emil Pływaczewski, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Mateusz Rodak, Instytut Historii PAN
prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
dr hab., prof. UŚ Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski
dr hab., prof. UJ. Barbara Stańdo-Kawecka, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab., prof. UŁ Renata Szczepanik, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Grażyna Szczygieł, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
dr Paulina Wiktorska, Instytut Nauk Prawnych PAN
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst, Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik
prof. dr hab. Eleonora Zielińska