The Archives of Criminology is the oldest Polish criminological journal published since 1960. The founder and the editor-in-chief was Proffesor Stanisław Batawia. In the journal appear monographic studies result of criminological research on crime and the articles especially about: criminal and penal policy, functioning of criminal justice, victims, victimization, crime, juvenile delinquency, criminology theory etc.

 
 

Contemporary Central & East European Law is a scientific journal of the Institute of Law Sciences of the Polish Academy of Sciences, replacing the suspended in 2000 quarterly bilingual journal published since 1964, titled ‘Droit Polonais Contemporain – Polish Contemporary Law’ (ISSN 0070-7325). Due to its high standards and unique concept, building on the experiences of its predecessor, the CC&EEL will take an important place in the academic world.


 

 
 

Kwartalnik „Studia Prawnicze” jest renomowanym czasopismem naukowym, o ugruntowanej od 40 już lat pozycji na rynku wydawnictw prawniczych. Czasopismo to od samego początku jest wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Tym, co wyróżnia ten kwartalnik od innych czasopism prawniczych jest jego teoretyczny charakter. W stosunkowo obszernych pod względem objętościowym ramach publikacji (niejednokrotnie nawet 2 arkusze), autorzy artykułów i esejów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego.