Zespół redakcyjny



Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Andrzej Bierć

Z-ca redaktora naczelnego: Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński 

Sekretarz redakcji : Dr Joanna Mucha – sekretarz redakcji e-mail: studiaprawnicze@inp.pan.pl

Członkowie:

 • Andrzej Bierć,
 • Władysław Czapliński,
 • Lech Gardocki, 
 • Ewa Łętowska, 
 • Małgorzata Król-Bogomilska, 
 • Maria Kruk-Jarosz, 
 • Igor Martynienko, 
 • Joanna Mucha-Kujawa, 
 • Celina Nowak, 
 • Gino Scaccia, 
 • Jan Skupiński, 
 • Tadeusz Smyczyński, 
 • Andrzej Szajkowski, 
 • Monika Szwarc, 
 • Elżbieta Tomkiewicz, 
 • Arkadiusz Wudarski, 
 • Roman Wieruszewski, 
 • Tadeusz Wiśniewski, 
 • Andrzej Wróbel