Kwartalnik „Studia Prawnicze” jest renomowanym czasopismem naukowym, o ugruntowanej od 60 już lat pozycji na rynku wydawnictw prawniczych. Czasopismo to od samego początku jest wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Tym, co wyróżnia ten kwartalnik od innych czasopism prawniczych jest jego teoretyczny charakter. W stosunkowo obszernych pod względem objętościowym ramach publikacji (niejednokrotnie nawet 2 arkusze), autorzy artykułów i esejów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego.

ISSN: 0039-3312 (Print) ISSN: 2719-4302 (Online) DOI: 10.37232

 
 


  • Journal Master List / ICI World of Journals
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • PBN/POL-Index
  • CEJSH
  • Open Air

MNISW
11

Index Copernicus
81.51