RECENZENCI

RECENZENCI 2019

Bajor Barbara
Bierć Andrzej
Błachucki Mateusz
Czarnecki Łukasz
Daniluk Paweł
Falski Jacek
Gruszczyński Łukasz
Jakubowski Andrzej
Kuczyńka Hanna
Młynarska-Sobaczewska Anna
Nita-Jagielski Grzegorz
Podrecki Paweł
Rzeplińska Irena
Skupiński Jan
Szwarc Monika
Švedas Gintras
Tarska Monika
Wiśniewski Tadeusz
Wróbel Andrzej
Żakowska-Henzler Helena

RECENZENCI 2018

Bajor Barbara
Bierć Andrzej
Błachucki Mateusz
Buczkowski Konrad
Daniluk Paweł
Jakubowska-Hara Jolanta
Krakhmalova Kateryna
Młynarska-Sobaczewska Anna
Namysłowska-Gabrysiak Barbara
Podrecki Paweł
Rzeplińska Irena
Skupiński Jan
Szwarc Monika
Švedas Gintras
Wieruszewski Roman
Wiśniewski Tadeusz
Wróbel Andrzej
Żakowska-Henzler Helena

RECENZENCI 2017

Bajor Barbara
Błachnio-Parzych Anna
Błachucki Mateusz
Grochowski Mateusz
Jabłońska-Bonca Jolanta
Jakubowska-Hara Jolanta
Krysińska-Wnuk Lena
Kuczyńska Hanna
Leszczyński Leszek
Łętowska Ewa
Materna Grzegorz
Ofiarski Zbigniew
Podrecki Paweł
Wieruszewski Roman
Wróbel Andrzej

RECENZENCI 2016

Barbara Bajor
Andrzej Bierć
Mateusz Błachucki
Władysław Czapliński
Jolanta Jakubowska – Hara
Bogudar Kordasiewicz
Leszek Leszczyński
Ewa Łętowska
Mariusz Maciejewski
Celina Nowak
Zbigniew Ofiarski
Przemysław Saganek
Jan Skupiński
Tadeusz Smyczyński
Monika Szwarc
Monika Tarska
Elżbieta Tomkiewicz
Karolina Wierczyńska
Roman Wieruszewski
Tadeusz Wiśniewski
Helena Żakowska-Henzler

RECENZENCI 2015

Barbara Bajor
Andrzej Bierć
Andrzej Gomułowicz
Jolanta Jakubowska-Hara
Katarzyna Kubuj
Ewa Łętowska
Zbigniew Ofiarski
Jan Skupiński
Ryszard Stefański
Monika Szwarc
Jan Wawrzyniak
Roman Wieruszewski
Tadeusz Wiśniewski
Jerzy Wratny
Helena Żakowska-Henzler

RECENZENCI 2014

Marek Andrzejewski
Barbara Bajor
Andrzej Bierć
Paweł Daniluk
Agnieszka Doczekalska
Jolanta Jakubowska-Hara
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Zbigniew Kuniewicz
Justyna Łacny
Ewa Łętowska
Bogudar Kordasiewicz
Dawid Miąsik
Wojciech Radecki
Jan Skupiński
Tadeusz Smyczyński
Monika Szwarc
Elżbieta Tomkiewicz
Roman Wieruszewski
Tadeusz Wiśniewski
Andrzej Wróbel

RECENZENCI 2013

Marek Andrzejewski
Barbara Bajor
Andrzej Bierć
Jerzy Ciemniewski
Władysław Czapliński
Paweł Daniluk
Łukasz Gruszczyński
Małgorzat Król-Bogomilska
Justyna Łacny
Ewa Łętowska
Dawid Miąsik
Monika Tarska
Przemysław Saganek
Grzegorz Sibiga
Jan Skupiński
Tadeusz Smyczyński
Monika Szwarc-Kuczer
Jan Wawrzyniak
Karolina Wierczyńska
Roman Wieruszewski
Tadeusz Wiśniewski
Jerzy Wratny

RECENZENCI 2012

Barbara Bajor
Andrzej Bierć
Jerzy Ciemniewski
Władysław Czapliński
Paweł Daniluk
Lech Gardocki
Bogudar Kordasiewicz
Ewa Łętowska
Grzegorz Nita-Jagielski
Przemysław Saganek
Jan Skupiński
Tadeusz Smyczyński
Monika Szwarc-Kuczer
Jan Wawrzyniak
Roman Wieruszewski
Tadeusz Wiśniewski
Andrzej Wróbel
Helena Żakowska-Henzler

Zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji "Studia Prawnicze INP PAN" w okresie 2018-2019 - zadanie finansowane w ramach umowy 557/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.