No. XLI/2 (2019)
Articles

Professor Anna Kossowska (7.03.1943–4.06.2019)

Konrad Buczkowski
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Beata Czarnecka-Dzialuk
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Witold Klaus
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Irena Rzeplińska
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Monika Szulecka
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Justyna Włodarczyk-Madejska
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Paulina Wiktorska
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Dagmara Woźniakowska-Fajst
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Dobrochna Wójcik
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology
Dominik Wzorek
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology

Published 2023-02-15

Keywords

 • Polish criminologists,
 • bibliography,
 • academic achievements

How to Cite

Buczkowski, K., Czarnecka-Dzialuk, B., Klaus, W., Rzeplińska, I., Szulecka, M., Włodarczyk-Madejska, J., Wiktorska, P., Woźniakowska-Fajst, D., Wójcik, D., & Wzorek, D. (2023). Professor Anna Kossowska (7.03.1943–4.06.2019). Archives of Criminology, (XLI/2), 7–14. Retrieved from https://ak.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1955

References

 1. Kołakowska-Przełomiec H., Kossowska A., Wójcik D., Przestępczość w okresie transformacji ustrojowej [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995, s. 213–227.
 2. Kossowska A., Crime in Poland in the period of rapid social change [w:] B. Szamota-Saeki, D. Wójcik (red.), Impact of Political, Economic and Social Change on Crime and its Image in Society. 51st International Course of Criminology. 12–16 September 1995, Warsaw, Poland, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 29–35.
 3. Kossowska A., Funkcjonowanie kontroli społecznej. Analiza kryminologiczna, Agencja Scholar, Warszawa 1992.
 4. Kossowska A., Kryminologia polska – tradycja i perspektywy, „Studia Prawnicze” 2001, nr 3–4, s. 379–395.
 5. Kossowska A., Obraz przestępczości współczesnej młodzieży [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 447–454.
 6. Kossowska A., Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report), „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. XXVIII, s. 219-226, https://doi.org/10.7420/AK2005-2006N.
 7. Kossowska A., Przestępczość na terenie Warszawy. Analiza ekologiczna, „Archiwum Kryminologii” 1976, t. VII, s. 141–263, https://doi.org/10.7420/AK1976B.
 8. Kossowska A., Przestępczość w środowisku wielkomiejskim [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975, s. 140–155.
 9. Kossowska A., Refleksje na temat niektórych problemów współczesnej kryminologii, „Archiwum Kryminologii” 2001–2002, t. XXVI, s. 7–16, https://doi.org/10.7420/AK2001-2002A.
 10. Kossowska A., Rodziny wieloproblemowe – charakterystyka 222 rodzin z dzielnicy Praga-Północ, „Archiwum Kryminologii” 1982, t. VIII–IX, 291–337, https://doi.org/10.7420/AK1982G.
 11. Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości, „Archiwum Kryminologii” 1994, t. XX, s. 7–20, https://doi.org/10.7420/AK1994A.
 12. Kossowska A., Wyniki badań 110 dziewcząt „nie uczących się i nie pracujących”, „Archiwum Kryminologii” 1972, t. V, s. 84–117, https://doi.org/10.7420/AK1972A3.
 13. Kossowska A., Zmiana społeczna a przestępczość [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.