No. XLIV/2 (2022)
Articles

Police vs. protests of Women’s Movement in Poland – criminological and sociological perspective

Police vs. the Women’s Movement protests in Poland – a criminological and sociological perspective

Irmina Szczepaniak
University of Warsaw

Published 2022-06-10

Keywords

 • women's protest,
 • Women's Strike,
 • women,
 • social movement,
 • feminism,
 • Police,
 • Police officer,
 • COVID-19 pandemic

How to Cite

Szczepaniak, I. (2022). Police vs. protests of Women’s Movement in Poland – criminological and sociological perspective: Police vs. the Women’s Movement protests in Poland – a criminological and sociological perspective. Archives of Criminology, (XLIV/2), ss. 107–147. https://doi.org/10.7420/AK2022.01

Abstract

This article deals with one of the most discussed issues in Poland in 2020 (alongside the COVID-19 pandemic and the presidential election) – abortion, and the women’s protests that sprang up during a critical situation for society – the COVID-19 pandemic. The unexpected publication of the Constitutional Court’s judgment split Poland into several camps. Numerous intense debates were also caused by the actions of the police officers securing the gathering. Although there are many sources examining the women’s protests, they have usually focused on either statements from participants or police spokespersons. The author decided to look at these issues from a different research perspective – from the perspective of police officers, with whom she conducted anonymous in-depth interviews.

References

 1. Aborcja w Trubunale. Dlaczego sędzie Kieres był przeciw [CAŁE WYSTĄPIENIE] [The abortion in the Tribunal. Why Judge Kieres was against [ENTIRE SPEECH]] (2020), Oko.press. Dostęp online: https://oko.press/kieres-wiekszosc-sejmowa-schowala-sie-za-tk/ [12.02.2021].
 2. Bicie, rewizje osobiste, stosowanie gazu, kajdanek, obelgi – raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z komisariatów po protestach Strajku Kobiet [Beatings, personal searches, use of gas, handcuffs, insults – National Torture Prevention Mechanism report from police stations after Womenʼs Strike protests] (2020), Wyborcza.pl. Dostęp online: https://wyborcza.pl/7,162657,26686115,bicie-rewizje-osobiste-stosowanie-gazu-kajdanek-obelgi.html [21.04.2021].
 3. Bierzanowska K. (2020). “Nadszedł czas na walkę” Kobiety z niepełnosprawnością przeciw kapłanom i faszystom [“The time has come to fight” Women with disabilities against priests and fascists], Oko.press. Dostęp online: https://oko.press/nadszedl-czas-na-walke-kobiety-z-niepelnosprawnoscia-przeciw-kaplanom-i-faszystom/ [12.02.2021].
 4. Biuro Informacji Publicznej RPO [BIP RPO] (2020a). Adam Bodnar: policyjne „kotły” – ograniczeniem praw uczestników zgromadzeń spontanicznych [Adam Bodnar: Police “kettle” – a limitation of the rights of participants in spontaneous assemblies], Rpo.gov.pl. Dostęp online: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-policyjne-kotly-ograniczaja-prawa-uczestnikow-zgromadzen [21.04.2021].
 5. Biuro Informacji Publicznej RPO [BIP RPO] (2020b). Z osobami zatrzymanymi podczas kolejnej manifestacji Strajku Kobiet rozmawiali przedstawiciele KMPT [KMPT representatives talked to people detained during another Womenʼs Strike demonstration], Rpo.gov.pl. Dostęp online: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/z-zatrzymanymi-podczas-manifestacji-strajku-kobiet-rozmawiali-przedstawiciele-kmpt [21.04.2021].
 6. Biuro Informacji Publicznej RPO [BIP RPO] (2020c). Wielka skala zatrzymań oraz wniosków policji po proteście 24 października [Large scale of arrests and police requests after October 24 protest], Rpo.gov.pl. Dostęp online: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wielka-skala-zatrzyman-wnioskow-policji-po-protescie-24-pazdziernika [26.04.2021].
 7. Biuro Informacji Publicznej RPO [BIP RPO] (2021). Jak poprawić zachowania policji – raport KMPT z komisariatów po protestach Strajku Kobiet [How to improve police behavior – KMPT report from police stations after Womenʼs Strike protests], Rpo.gov.pl. Dostęp online: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Policja-zatrzymania-demonstracje-strajk-kobiet-raport-KMPT [21.04.2021].
 8. Bobulska M. (2016). ‘Kariera zawodowa kobiet a rodzina’ [Womenʼs careers and the family]. W K. Pujer (red.) Współczesna rodzina szanse – zagrożenia – kierunki przemian [Contemporary family – opportunities – threats – trends of change]. Wrocław: Exante, s. 49–62.
 9. Budrowska B. (2000). Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety [Motherhood as a turning point in a womanʼs life]. Wrocław: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
 10. Cała Polska w czerwonej strefie kolejne zasady bezpieczeństwa oraz solidarnościowy korpus wsparcia seniorów [All Poland in the red zone more safety rules and solidarity corps to support seniors] (2020), Gov.pl. Dostęp online: https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow [09.02.2021].
 11. Chabasiński R. (2020). Protesty organizowane przez Strajk Kobiet i Marsz Niepodległości różni na pozór niewiele – a jednak te zgromadzenia należy traktować inaczej [The protests organized by the Womenʼs Strike and the Independence March seemingly do not differ much – and yet these gatherings should be treated differently], Bezprawnik.pl. Dostęp online: https://bezprawnik.pl/strajk-kobiet-i-marsz-niepodleglosci/ [23.04.2021].
 12. Chełmińśki J., Siałkowski K., Krawczyk D., Kromer O., Sulowski K., Rutkiewicz P., Karpieszuk W., Frątczak N., Zubik M., Różańska E. i Wojciechowski K.(2020). Strajk Kobiet. Sto tysięcy ludzi poszło w Marszu na Warszawę. Pochód miał 4 km długości [Womenʼs Strike. One hundred thousand people marched on Warsaw. The march was 4 km long], Warszawa.wyborcza.pl. Dostęp online: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/14,87090,26460455,strajk-kobiet-wielki-marsz-na-warszawe-rozpocznie-sie-o.html [23.04.2021].
 13. Cienek R. i Kozanecki P. (2019). Sojusz tronu z ołtarzem. Dobry dla PiS, niełatwy dla Kościoła [Alliance of the throne with the altar. Good for PiS, not easy for the Church], Wiadomosci.onet.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/podsumowanie-rzadu-pis-relacje-panstwo-kosciol/hsww8vy [17.01.2022].
 14. Czapliński P. (2021). O nową umowę społeczną bunt październikowy 2020 [For a new social contract October 2020 rebellion]. Warszawa: Fundacja Batorego.
 15. Della Porta D. i Diani M. (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie [Social movements. Introduction]. Sadza A. (przekł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Della Porta D., Peterson A. i Reiter H. (2006). ʻPolicing transnational protest: An introductionʼ. W D. Della Porta, A. Peterson i H. Reiter (red.) The Policing of Transnational Protest. Hampshire&Burlington: Ashgate Publishing Limited, s. 1–12.
 17. Dobrowolska H. (2020). Strajk Kobiet: Policja jest brutalna i łamie prawo, bo pozwala na to Kaczyński [Womenʼs Strike: Police are brutal and break the law because Kaczynski allows it], Pap.pl. Dostęp online: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C768078%2Cstrajk-kobiet-policja-jest-brutalna-i-lamie-prawo-bo-pozwala-na-kaczynski [09.04.2021].
 18. Drzażdzewski M. (2020). Strajk kobiet. Polskie Babcie ramię w ramię z protestującymi [Womenʼs strike. Polish Grandmothers shoulder to shoulder with protesters], Wiadomosci.wp.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.wp.pl/strajk-kobiet-polskie-babcie-ramie-w-ramie-z-protestujacymi-6569508958575392a [15.02.2021].
 19. Durão S. (2017). ʻDetention: Police discretion revisited (Portugal)ʼ. W D. Fassin (red.) Writing the World of Policing The Difference Ethnography Makes. Chicago, London: The University of Chicago Press, s. 225–249.
 20. Earl J., Sould S.A. i McCarthy J.D. (2003). ʻProtest under fire? Explaining the policing of protestʼ. American Sociological Review 68(4), s. 581–606.
 21. Ekstowicz B. (2015). ‘Procesy i ruchy społeczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku’ [Social processes and movements in the world at the turn of the 20th and 21st century]. Civitas Homnibus: Rocznik Filozoficzno-Społeczny 10, s. 45–55.
 22. Fassin D. (2013). Enforcing Order An Ethnography of Urban Policing. Cambridge & Malden: Polity Press.
 23. Fassin D. (2015). ʻIntroduction governing precarityʼ. W D. Fassin (red.) At the Heart of the State the Moral World of Institutions. London: Pluto Press, s. 1–14.
 24. Frąckowiak-Sochańska M. (2011). ‘Postawy polskich kobiet wobec feminizmu o samoograniczającej się świadomości feministycznej kobiet’ [Polish womenʼs attitudes towards feminism on womenʼs self-limiting feminist consciousness]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 39, s. 149–170.
 25. Front Demokratyczny (2020). Przemówienie matki osoby z niepełnosprawnością intelektualną [Speech by a mother of a person with intellectual disabilities], Facebook.com. Dostęp online: https://www.facebook.com/frontdemokratyczny.eu/videos/813878742740484 [12.02.2021].
 26. Goodman N. (1996). Wstęp do socjologii [Introduction to sociology]. J. Polak, J. Ruszkowski i U. Zielińska (przekł.). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 27. Holbraad M. i Pedersen M.A. (2013). ʻIntroduction: Times of securityʼ. W M. Holbraad i M.A. Pedersen (red.) Times of Security Ethnographies of Fear, Protest and the Future. New York: Routledge.
 28. Jaśko K., Grzymała-Moszczyńska J., Maj M., Tańska M., Pyrkosz-Pacyna J. i Szastok M. (2020). Strajk Kobiet raport z badań [Womenʼs Strike research report]. Kraków: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 29. Jaźwiński P. (2021). Wyrok zgodny z prawem czy nieważny, bo trybunał był źle obsadzony? Kontrowersje wokół Trybunału Konstytucyjnego [Is the verdict legal or invalid since the Tribunal was badly staffed? Controversy surrounding the Constitutional Tribunal], Konkret24.tvn24.pl. Dostęp online: https://konkret24.tvn24.pl/polityka,112/wyrok-zgodny-z-prawem-czy-niewazny-bo-trybunal-byl-zle-obsadzony-kontrowersje-wokol-trybunalu-konstytucyjnego,1047060.html [17.02.2021].
 30. Jerzmanowski P. (2020). Warszawa, 30 października 2020 (29), Warszawa.pl. Dostęp online: https://www.warszawa.pl/to-jest-wojna/warszawa30-pazdziernika-2020-29/ [06.06.2021].
 31. Kacprzak O. (2021). Chuj z wami, aborcja z nami [Fuck you, abortion with us], Facebook.com. Dostęp online: https://www.facebook.com/events/3256401147793991/?post_id=3258866864214086&view=permalink [04.02.2021].
 32. Kołodziej T. (2020). ʻPolice in the nation state – an apolitical and independent institution?ʼ. Przegląd Narodowościowy 10, s. 1–9.
 33. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 [Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws of 1997 No. 78, item 483].
 34. Kowalczyk K. (2014). ʻKościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system politycznyʼ [The Catholic Church as a subject influencing the political system]. Wrocławskie Studia Politologiczne 17, s. 126–141.
 35. Kreska A. (2020). Kultura protestu [Culture of protest], Uni.wroc.pl. Dostęp online: https://uni.wroc.pl/kultura-protestu/ [13.02.2021].
 36. Krøijer S. (2013). ʻSecurity is a collective body intersecting times of security in the Copenhagen climate summitʼ. W M. Holbraad i M.A. Pedersen (red.) Times of Security Ethnographies of Fear, Protest and the Future. New York: Routledge, s. 33–56.
 37. Kromer O. i Frątczak N. (2020). Blokady Strajku Kobiet w Warszawie. Inne niż zwykle. Wiązanie sznurówek, spacery Podręcznych i dziwne kroki na ulicach [Blockades of the Womenʼs Strike in Warsaw. Different than usual. Tying shoelaces, walking handmaids and strange footsteps in the streets], Warszawa.wyborcza.pl. Dostęp online: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26583003,strajk-kobiet-kolejna-blokada-warszawy-tym-razem-w-formule.html [15.02.2021].
 38. Krzymińska P. (2020). Policja o protestach. „Mamy do czynienia z nielegalnymi zgromadzeniami” [Police about the protests. “We are dealing with illegal assemblies”], Wiadomosci.radiozet.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Warszawa/Strajk-Kobiet-w-Warszawie.-Policja-o-niedzielnych-protestach-zatrzymano-kilka-osob-w-tym-78-letnia-kobiete [08.04.2021].
 39. Kubicki P. (2020). Karmią nas kultem powstań i strajków, czego się spodziewali? 5 głosów młodych [They feed us the cult of uprisings and strikes, what did they expect? 5 voices of the young], Oko.press. Dostęp online: https://oko.press/karmia-nas-kultem-powstan-i-strajkow-czego-sie-spodziewali-5-glosow-mlodych/ [13.02.2021].
 40. Kuczera Ł. (2021a). Strajk Kobiet. Wrocław. Policja tłumaczy się ze środowych działań. Zapowiada wnioski o ukaranie do sądu [Womenʼs Strike. Wroclaw. Police explain their actions on Wednesday. They announce applications for punishment to the court], Wroclaw.wp.pl. Dostęp online: https://wroclaw.wp.pl/strajk-kobiet-wroclaw-policja-tlumaczy-sie-ze-srodowych-dzialan-zapowiada-wnioski-o-ukaranie-do-sadu-6619420765932224a [26.04.2021].
 41. Kuczera Ł. (2021b). Strajk Kobiet. Nastolatki przed sądem za protest. Postanowienie druzgocące dla policji [Womenʼs Strike. Teenagers in court for protest. A devastating decision for the police], Wroclaw.wp.pl. Dostęp online: https://wroclaw.wp.pl/strajk-kobiet-nastolatki-przed-sadem-za-protest-postanowienie-druzgocace-dla-policji-6621160574843712a [26.04.2021].
 42. Legitymowanie uczestników protestów przez policję. Sąd wypowiedział się, czy to legalne [Legitimizing protesters by police. The court ruled on whether it was legal] (2021), Businessinsider.com.pl. Dostęp online: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/protesty-w-pandemii-czy-legitymowanie-jest-legalne/q6fmtzc [09.04.2021].
 43. Leszczyński A. (2021). „Wiadomości” TVP: Protesty „zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci” jak atak na Kapitol [TVP „News”: Protests by ʻsupporters of killing unborn babiesʼ like attack on Capitol], Oko.press. Dostęp online: https://oko.press/wiadomosci-tvp-protesty-zwolennikow-zabijania-nienarodzonych-dzieci-jak-atak-na-kapitol/ [10.12.2021].
 44. „Marsz na Warszawę”. Tysiące ludzi na ulicach stolicy protestowało ws. decyzji TK [„March on Warsaw”. Thousands of people in the streets of the capital protested against the decision of the Constitutional Tribunal] (2020), Bankier.pl. Dostęp online: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Marsz-na-Warszawe-Tysiace-ludzi-na-ulicach-stolicy-protestujacy-ws-decyzji-TK-7992205.html [17.02.2021].
 45. Marszałek L. (2008). ‘Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym społeczeństwie’ [Cultural determinants of the role of women in contemporary society]. Seminare. Poszukiwania Naukowe 25, s. 267–279.
 46. Mądel K. (2020), Twitter.com. Dostęp online: https://twitter.com/Madel_Krzysztof/status/1330948852376023044?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1330948852376023044%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnatemat.pl%2F327933strajk-kobiet-rzecznik-kgp-mariusz-ciarka-byl-gosciem-piotra-kraski [30.04.2021].
 47. Miały być dwa jest pięć. Oto treść zdań odrębnych do orzeczenia i uzasadnienia TK [There supposed to be two now there are five. Here are the dissenting opinions to the ruling and the justification of the Constitutional Tribunal] (2021), Wprost.pl. Dostęp online: https://www.wprost.pl/polityka/10413886/mialy-byc-dwa-jest-piec-oto-tresc-zdan-odrebnych-do-orzeczenia-i-uzasadnienia-tk.html [12.02.2021].
 48. Miłosz M. (2021). Niewinny jak policjant. Kilkadziesiąt postępowań zakończyło się dotychczas jednym upomnieniem [Innocent as a police officer. Dozens of proceedings have so far ended with a single warning], Gazetaprawna.pl. Dostęp online: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8122948,policjant-strajk-kobiet-zachowanie-policji-sad-upomnienie.html [05.05.2021].
 49. Młodzi deklarują lewicowe poglądy i chcą głosować. Zainteresowanie polityką „najwyższe w historii badań” [Young people declare leftist views and want to vote. Interest in politics “highest in survey history”] (2021), Tvn24.pl. Dostęp online: https://tvn24.pl/polska/sondaz-cbos-poglady-polityczne-mlodych-wyborcow-na-kogo-chca-glosowac-5014470 [23.02.2021].
 50. Morrison D.E. (1971). ‘Some notes towards theory of relative deprivation, social movements and social change’. W R.R. Evans (red.) Social Movements. Chicago: A Reader and Source Book, s. 103–116.
 51. Nałęcz M. (2020). Strajk Kobiet. Mariusz Sokołowski komentuje działania policji. „Usprawiedliwia” sytuację z fotoreporterem [Womenʼs Strike. Mariusz Sokolowski comments on police actions. He “justifies” the situation with the photojournalist], Wiadomosci.wp.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.wp.pl/strajk-kobiet-mariusz-sokolowski-komentuje-dzialania-policji-usprawiedliwia-sytuacje-z-fotoreporterem-6577356578670209v [05.05.2021].
 52. Nowosielski M. (2011).ʻSocjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych’ [A sociological reflection on social movements]. Przegląd Zachodni 4, s. 3–28.
 53. Nowosielski M. (2012). ‘Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmian społecznych’ [Social movements as a factor and result of social change]. Kultura i Edukacja 90(4), s. 7–33.
 54. OKO.press (2020a). Policja użyła gazu i pałek wobec strajku kobiet, celowała w dziennikarzy [Police used gas and batons against womenʼs strike, targeted journalists], Youtube.com. Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=I_y-2IvriEI [27.04.2021].
 55. OKO.press (2020b). Kobiety protestują w Białymstoku. Ksiądz puka się w głowę [Women protest in Białystok. The priest knocks himself in the head], Youtube.com. Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=1toYCNnOptI [27.04.2021].
 56. OKO.press (2021). Protest przeciw brutalności policji. Masowe legitymowanie mimo wątpliwej podstawy [Protest against police brutality. Massive legitimation despite questionable grounds], Youtube.com. Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=rkcSB5Ku3Vc [27.04.2021].
 57. Olejniczak E. (2018). ‘Stereotypy a wizerunki mężczyzn na przykładzie programu Droga do Ironmana’ [Stereotypes and images of men on the example of the program Road to Ironman]. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 24, s. 105–120.
 58. Paleczny T. (2011). ‘Nowe ruchy społeczne w warunkach globalizacji’ [New social movements under globalization]. W K. Derwich i M. Kania (red.) Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej [Social and ethnic movements in Latin America]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9–25.
 59. Palus K. (2006). ‘Rola rodziny w kształtowaniu ról i stereotypów płciowych’ [The role of the family in shaping gender roles and stereotypes]. Roczniki Socjologii Rodziny 17, s. 187–202.
 60. Partia razem (2020), Twitter.com. Dostęp online: https://twitter.com/partiarazem/status/1319234513814327303 [12.02.2021].
 61. Pastuszka L. (2020). Strajk kobiet. Media: funkcjonariusz ABW potrącił demonstrantki. Ciarka: „Wszyscy wobec prawa są równi” [Womenʼs strike. Media: an officer of the Internal Security Agency hit demonstrators. Ciarka: “All are equal in front of the law”], Wiadomości.wp.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.wp.pl/strajk-kobiet-media-funkcjonariusz-abw-potracil-demonstrantki-ciarka-wszyscy-wobec-prawa-sa-rowni-6569603009775745v [30.04.2021].
 62. Policja o proteście Strajku Kobiet: zatrzymania, mandaty i wnioski do sądu o ukaranie [Police on Womenʼs Strike protest: Arrests, fines and requests to court for punishment] (2021), Pap.pl. Dostęp online: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C829645%2Cpolicja-o-protescie-strajku-kobiet-zatrzymania-mandaty-i-wnioski-do-sadu-o [21.04.2021].
 63. Policja: to Czarzasty zaatakował policjanta. Jest nagranie sprzed Sejmu [Police: Czarzasty attacked a policeman. There is a video in front of the Sejm] (2020), Polsatnews.pl. Dostęp online: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-11-19/stoleczna-policja-o-protescie-w-warszawie/ [05.05.2021].
 64. Polskie Radio 24 (2020), Twitter.com. Dostęp online: https://twitter.com/PR24_pl/status/1321715993979330560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1321715993979330560%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnext.gazeta.pl%2Fnext%2F715100326458080protestujacych-cztery-razy-wiecej-niz-policji-komendant-glowny.html [12.02.2021].
 65. Posern-Zielińska M. (1975). ‘Źródła relatywnej deprywacji a geneza shakeryzmu’ [Sources of relative deprivation versus the origins of shakerism]. Etnografia Polska 19(2), s. 149–181.
 66. Potrybacz B. (2020), Twitter.com. Dostęp online: https://twitter.com/BPotrubacz/status/1335478097488060418/photo/1 [15.02.2021].
 67. Protesty po wyroku ws. aborcji. Lempart i inni strajkujący usunięci siłą [Protests after the ruling on abortion. Lempart and other strikers removed by force] (2021a), Polsatnews.pl. Dostęp online: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-29/protesty-po-wyroku-ws-aborcji-marta-lempart-sila-usunieta-sprzed-trybunalu-konstytucyjnego/ [11.04.2021].
 68. Protesty Strajku Kobiet tracą dynamikę. Ekspert: przestały przyciągać nowe osoby [Womenʼs Strike protests are losing momentum. Expert: They stopped attracting new people] (2020), Polskieradio24.pl. Dostęp online: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2615514,Protesty-Strajku-Kobiet-traca-dynamike-Ekspert-przestaly-przyciagac-nowe-osoby [17.02.2021].
 69. Rak F. (2020). Wyrok „aborcyjny” TK wydany z naruszeniem prawa – wyzwanie dla sądów [CT “abortion” verdict issued in violation of the law – a challenge to the courts], Prawo.pl. Dostęp online: https://www.prawo.pl/zdrowie/wyrok-tk-w-sprawie-przeslanek-dopuszczalnosci-aborcji-zostal,504043.html [17.02.2021].
 70. Religijność Polaków. Badanie i zmiany w latach 1992–2021. „Najmłodsza Polska jest już niemal w jednej trzeciej niewierząca” [Religiousness of Poles. Survey and changes from 1992 to 2021. “The youngest Poland is already almost one-third nonreligious”] (2021), Fakty.tv24.pl. Dostęp online: https://tvn24.pl/polska/religijnosc-i-wiara-w-polsce-badanie-cbos-od-1992-spada-odsetek-wierzacych-i-praktykujacych-najbardziej-wsrod-najmlodszych-5501387 [22.01.2022].
 71. Rojewski J. (2020). Strajk Kobiet. Mężczyźni popierają protesty chętniej niż kobiety? Eksperci tłumaczą wyniki badań [Womenʼs Strike. Men support protests more keenly than women? Experts explain the survey results], Wiadomosci.wp.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.wp.pl/strajk-kobiet-mezczyzni-popieraja-protesty-chetniej-niz-kobiety-eksperci-tlumacza-wyniki-badan-6571292023499552a [13.02.2021].
 72. Rolnicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele branży turystycznej ramię w ramię ze Strajkiem Kobiet [Farmers, entrepreneurs and tourism industry representatives shoulder to shoulder with Womenʼs Strike] (2020), Fakty.tvn24.pl. Dostęp online: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/strajk-kobiet-dolaczyli-rolnicy-przedsiebiorcy-i-przedstawiciele-branzy-turystycznej,1041420.html [16.02.2021].
 73. Rzecznik KGP tłumaczy swój komentarz pod zdjęciem Krystyny Pawłowicz [KGP spokesman explains his comment under Krystyna Pawłowiczʼs photo] (2021), Wiadomosci.onet.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/krystyna-pawlowicz-publikuje-zdjecie-mariusz-ciarka-ladna-usmiechnieta-kobieta/zfg7lsh [30.04.2021].
 74. Siałkowski K., Różańska E., Kromer O., Kondzińska A., Krawczyk D., Wierierielny M. i Tynkowski M. (2020). Strajk Kobiet. Policja blokowała marsz przez Warszawę, co chwilę przepychanki. Posłanka dostała gazem [ZAPIS RELACJI] [Womenʼs Strike. The police blocked the march in Warsaw. The MP was gassed [REPORT]], Warszawa.wyborcza.pl. Dostęp online: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/14,87090,26556027,strajk-kobiet-demonstracja-w-imie-matki-corki-siostry-w-102.html [13.04.2021].
 75. Sitnicka D. (2020). Udział w zgromadzeniach podczas epidemii nie jest nielegalny. Policja masowo przegrywa w sądach [It is not illegal to participate in gatherings during an epidemic. Police lose massively in the courts], Oko.press. Dostęp online: https://oko.press/zgromadzenia-legalne-policja-mandaty/ [21.04.2021].
 76. Skarg na zachowanie policjantów jest więcej czy mniej? Zależy, kto liczy [Are there more or fewer complaints about police officer behavior? Depends on who is counting] (2021), Konkret24.tvn24.pl. Dostęp online: https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/skarg-na-zachowanie-policjantow-jest-wiecej-czy-mniej-zalezy-kto-liczy,1052267.html [21.04.2021].
 77. Sokalska A. (2021). Paweł Kuczyński: W ludziach narasta poczucie sprzeciwu wobec wszystkiego, a zwłaszcza wobec polityki [Paweł Kuczyński: A sense of opposition against everything, especially politics, is growing in people], Polskatimes.pl. Dostęp online: https://polskatimes.pl/pawel-kuczynski-w-ludziach-narasta-poczucie-sprzeciwu-wobec-wszystkiego-a-zwlaszcza-wobec-polityki/ar/c1-15439735 [13.02.2021].
 78. Sondaż Kantaru: 70 proc. badanych popiera protest Strajku Kobiet [Kantar poll: 70 percent of respondents support Womenʼs Strike protest] (2020), Rp.pl. Dostęp online: https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/201119278-Sondaz-Kantaru-70-proc-badanych-popiera-protest-Strajku-Kobiet.html [16.02.2021].
 79. Soporowska M. (2020). Gwiazdy protestują. Sprawdzamy, jak okazują wsparcie dla Strajku Kobiet [Celebrities are protesting. We check how they show support for the Womenʼs Strike], Goingapp.pl. Dostęp online: https://goingapp.pl/more/strajk-kobiet-wsparcie-gwiazd-miley-cyrus/ [15.02.2021].
 80. Strajk Kobiet w policyjnych statystykach. „Jedyne, co ulega zmianie, to liczby” [Womenʼs Strike in Police Statistics. “The only thing that changes are the numbers”] (2021b), Polsatnews.pl. Dostęp online: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-09/strajk-kobiet-w-policyjnych-statystykach-zatrzymania-i-mandaty/ [26.04.2021].
 81. Strajk Kobiet w Warszawie. Policja: zatrzymano sześć osób, dwóch policjantów w szpitalu [Womenʼs strike in Warsaw. Police: Six people detained, two policemen in hospital] (2021a), Wiadomosci.onet.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/strajk-kobiet-policja-zatrzymano-szesc-osob-dwoch-policjantow-w-szpitalu/nrl3dgc [26.04.2021].
 82. Strajk Kobiet zmienił taktykę? „Policjanci nie mogą pozwolić się bić” [The Womenʼs Strike has changed tactics? “Policemen cannot allow themselves to be beaten”] (2020a), Wideo.wp.pl. Dostęp online: https://wideo.wp.pl/strajk-kobiet-zmienil-taktyke-policjanci-nie-moga-pozwolic-sie-bic-6579123392383105v [09.04.2021].
 83. Strajk Kobiet. Pałki i gaz były zasadne? Były rzecznik KGP wprost [Womenʼs Strike. Were batons and gas justified? Former KGP spokesman straightforwardly] (2020d), Wiadomosci.wp.pl. Dostęp online: https://wiadomosci.wp.pl/strajk-kobiet-palki-i-gaz-byly-zasadne-byly-rzecznik-kgp-wprost-6577357007541889 [05.05.2021].
 84. Strajk Kobiet. Rzecznik policji wprost: Zostaliśmy wciągnięci w ten spór przez polityków [Womenʼs Strike. Police spokesperson straightforward: We have been dragged into this dispute by politicians] (2020c), Wideo.wp.pl. Dostęp online: https://wideo.wp.pl/strajk-kobiet-rzecznik-policji-wprost-zostalismy-wciagnieci-w-ten-spor-przez-politykow-6569568333297281v [30.04.2021].
 85. Strajk Kobiet: Protest przed TVP. Policja użyła gazu, ucierpiał operator Onetu [zdjęcia] [Womenʼs Strike: Protest in front of TVP. Police used gas, the Onet cameraman was injured [photos]] (2020b), Onet.pl. Dostęp online: https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/strajk-kobiet-warszawa-policja-uzyla-gazu-wobec-demonstrantow/qwfhnbx,79cfc278 [13.04.2021].
 86. Su Y.-P. (2015). ʻAnti-goverment protest in democracies: A test of institutional explanationsʼ. Comparative Politics 47(2), s. 149–160.
 87. Szołucha S. (2021). Wolność zgromadzeń w pandemii. Mimo kilkudziesięciu rozporządzeń, obywatele protestują [Freedom of assembly in pandemic. Despite dozens of regulations, citizens protest], Mamprawowiedziec.pl. Dostęp online: https://mamprawowiedziec.pl/czytelnia/artykul/1462 [08.04.2021].
 88. Sztompka P. (2012). Socjologia analiza społeczeństwa nowe poszerzone wydanie [Sociology analysis of society new expanded edition]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 89. Telewizja wPolsce (2020). Eskalacja protestów. Czy Polska Policja wie co robi? Posłowie na protestach bronią chuliganów [Escalating protests. Does the Polish Police know what they are doing? MPs at protests defend hooligans], Youtube.com. Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=3MM2OXDWLJU [30.04.2021].
 90. Transparenty z humorem podczas Strajku Kobiet. Jakie zabawne, śmieszne hasła nieśli protestujący w marszach? [Humorous banners during the Womenʼs Strike. What funny, hilarious slogans did the protesters carry in the marches?] (2020), Podlaskie.naszemiasto.pl. Dostęp online: https://podlaskie.naszemiasto.pl/transparenty-z-humorem-podczas-strajku-kobiet-jakie-zabawne/ar/c1-7977447 [15.02.2021].
 91. Trociuk S. (2021). Prawa i wolności w stanie epidemii [Rights and freedoms in a state of epidemic]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 92. Urazińska A. (2020). Czy mamy już pokolenie Strajku Kobiet? Łodzianki mówią, dlaczego wyszły protestować [Do we have a generation of the Womenʼs Strike already? Women in Lodz say why they came out to protest], Lodz.wyborcza.pl. Dostęp online: https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26481000,tu-wcale-nie-chodzi-o-prawo-do-aborcji-dlaczego-lodzianki.html [15.03.2022].
 93. Urzędowska D. i Suchomska J. (2020). ‘Feministki w sieci. Nowe media w działaniach przeciwko ograniczaniu praw kobiet w Polsce’ [Feminists on the Web. New media in actions against limiting womenʼs rights in Poland]. Dyskurs & Dialog 2, s. 9–24.
 94. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 28 [Misdemeanor Code Act of 20 May 1971, Journal of Laws of 2021, item 28].
 95. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 [Criminal Code Act of 6 June 1997, Journal of Laws of 2020, item 1444].
 96. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 360 [Law on Police of 6 April 1990, Journal of Laws of 2020, item 360].
 97. Walczak G. (2020). Będzie kolejny protest w sprawie zakazu aborcji. Znów w formie spaceru po Kielcach [There will be another protest on the abortion ban. Again, in the form of a walk through Kielce], Kielce.wyborcza.pl. Dostęp online: https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,26433226,bedzie-kolejny-protest-w-sprawie-zakazu-aborcji-znow-w-formie.html [15.02.2021].
 98. Waligóra-Huk A. (2015). Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich [Cyberbullying among youth from rural schools]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 99. Wandale ze strajku kobiet niszczą Warszawę. Ratusz zapytano o koszty zniszczeń. Czy odpowiedź brzmi „nic się nie stało”?! [Vandals from the womenʼs strike are destroying Warsaw. City Hall was asked about the cost of the destruction. Is the answer “nothing happened”!?] (2021), Wpolityce.pl. Dostęp online: https://wpolityce.pl/polityka/537298-wandale-ze-strajku-kobiet-niszcza-miasto-co-na-to-ratusz [15.02.2021].
 100. Wiem, że… Wolność zgromadzeń a tzw. „rozporządzenia covidowe” [Freedom of assembly and so-called “covid ordinances”] (2020), Hfhr.pl. Dostęp online: https://www.hfhr.pl/wiem-ze-wolnosc-zgromadzen-a-tzw-rozporzadzenia-covidowe [09.04.2021].
 101. Wiśniowska J. (2020). Używanie wulgaryzmów jest sygnałem bezsilności, frustracji i totalnego gniewu. A co innego pozostało? [Using vulgarities is a signal of powerlessness, frustration and total anger. What else is left?], Trojmiasto.wyborcza.pl. Dostęp online: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26455528,uzywanie-wulgaryzmow-jest-sygnalem-bezsilnosci-frustracji-i.html [15.02.2021].
 102. Wyrok TK z dnia 22 października 2020 r., K 1/20 [Judgment of the Constitutional Court of 22 October 2020, K 1/20], „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy A” 2021, poz. 4.
 103. Yellowbox (2021). Protestujący odpowiada Gazem, na Gaz Policji! [Protester responds with Gas, to Police Gas!], Youtube.com. Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=FBE4r6ESZSM [27.04.2021].
 104. Żarczyńska-Dobiesz A. i Chomątowska B. (2014). ‘Pokolenie Z na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi’ [Generation Z on the labor market – challenges for human resources management]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 350, s. 405–415.