No. XLIV/2 (2022)
Articles

Just memory is hard to come by

Just memory is hard to come by

Ewa Łętowska
Instytut Nauk Prawnych PAN

Published 2023-02-15

Keywords

 • Andrzej Rzepliński,
 • judge,
 • good law,
 • Constitutional Court

How to Cite

Łętowska, E. (2023). Just memory is hard to come by: Just memory is hard to come by. Archives of Criminology, (XLIV/2), ss. 309–316. https://doi.org/10.7420/AK2022.09

Abstract

Just memory is hard to come by. We must, after all, make a choice. In turn, we create meaning, as well as an illusion, a static image from the entire course of events and facts from which someone’s life is built. If we were to choose a few significant events, stages of action or statements from any life story to present in the stories of several authors, everyone would choose completely different moments. And each story would be completely different. This paper is a laudatory speech that I delivered at a conference dedicated to Professor Andrzej Rzeplinski. I chose three situations that define the professor’s achievements: (1) his symbolic role, which is currently the most conspicuous one; (2) his formative role through criticism of the law of the People’s Republic of Poland; and (3) his optimistic belief in good law.

References

 1. Arystoteles (2012). Etyka nikomachejska [Nicomachean ethics]. Gromska D. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30.08.2018 r., III PO 7/18 [Decision of the Supreme Court of 30 August 2018, III PO 7/18]. LEX nr 2542293.
 3. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.01.2016 r., U 8/15 [Decision of the Constitutional Tribunal of 7 January 2016, U 8/15] [Postanowienie TK] (2016). Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy A, poz. 1.c
 4. Rzepliński A. (2002). ʻTen jest z ojczyzny mojej? Sprawy karne oskarżonych o wymordowanie Żydów w Jedwabnem w świetle zasady rzetelnego procesuʼ [This one is from my country? Criminal cases of those accused of murdering Jews in Jedwabne in the light of the principle of a fair trial]. W P. Machcewicz i K. Persak (red.) Wokół Jedwabnego. Studia. T. 1 [Around Jedwabne: Studies. Vol. 1]. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, s. 1–113.
 5. Rzepliński A. (2016). ʻByć sędziąʼ [Be a judge]. G. Borkowski (red.) Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?: Warszawa 18–19 stycznia 2016 r. [The limits of the independence of judges and the independence of the courts? Warsaw, 18–19 January 2016]. Warszawa, Toruń: Krajowa Rada Sądownictwa, TNOiK „Dom Organizatora”, s. 169–178.
 6. Rzepliński A. i Sobczak K. (2015). Służąc rządom dobrego prawa [Serving the rule of good law]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19.11.2019 r., C-585/18, A. K. przeciwko Krajowa Rada Sądownictwa oraz CP (C-624/18) i DO (C-625/18) przeciwko Sąd Najwyższy [Judgment of the Court of Justice of 19 November 2019, C-585/18, A. K. v. the National Council of the Judiciary and CP (C-624/18) and DO (C-625/18) v. the Supreme Court]. LEX nr 2741129.