(1)
Kossowska, A. Kapitał społeczny a przestępczość. AK 2008, 113-118.