Kossowska, A. (2008). Kapitał społeczny a przestępczość. Archiwum Kryminologii, (XXIX-XXX), 113–118. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008J