Nr V (1972)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Zofia Ostrihanska, Helena Kołakowska-Przełomiec, Stanisław Batawia, Anna Kossowska, Maria Marek
7 - 149
Rozmiary nieprzystosowania społecznego młodzieży "nie uczącej się i nie pracującej" badanej w latach 1967/1968 i 1968/1969

PDF
Stanisław Batawia, Zofia Ostrihanska
8 - 14
Wstęp

PDF
Zofia Ostrihanska
15 - 31
Kryteria nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży

PDF
Helena Kołakowska-Przełomiec
32 - 83
Wyniki badań 432 chłopców “nie uczących się i nie pracujących”

PDF
Zofia Ostrihanska, Anna Kossowska
84 - 117
Wyniki badań 110 dziewcząt “nie uczących się i nie pracujących”

PDF
Maria Marek
118 - 133
Wyniki badań poziomu wiadomości szkolnych młodzieży „nie uczącej się i nie pracującej”

PDF
Stanisław Batawia
134 - 149
Streszczenie wyników badań i wnioski

PDF
Dobrochna Wójcik
151 - 189
Młodociani sprawcy rozboju

PDF
Anna Kossowska
191 - 212
Młodociani sprawcy przestępstw o charakterze chuligańskim na terenie Warszawy (próba analizy ekologicznej)

PDF
Stanisław Batawia, Stanisław Szelhaus
213 - 268
Recydywiści alkoholicy w wieku 35–41 lat o późnym początku przestępczości

PDF
Stanisław Batawia
214 - 227
Problematyka wczesnego alkoholizmu

PDF
Stanisław Szelhaus
228 - 268
Wyniki badań recydywistów alkoholików o początku przestępczości po ukończeniu 25 lat

PDF
Andrzej Mościskier, Edward Syzduł
270 - 303
Przestępstwa stwierdzone w latach 1965–1969 oraz osoby podejrzane o ich dokonanie (na podstawie danych statystyki milicyjno-prokuratorskich)

PDF
Andrzej Mościskier, Edward Syzduł
304 - 317
Podejrzani o dokonanie zgwałceń działający indywidualnie i w grupach (w świetle danych statystyki milicyjnej)

PDF